Oosterhout

Hoogste Amerikaanse onderscheiding voor gevechtsactie van een Amerikaans soldaat op 21 september 1944 bij Oosterhout.

Donderdag 21 september 1944, de laatste zomerdag van dat oorlogsjaar en de 5e dag van operatie Market-Garden. Een gedeelte van de een dag tevoren over de Waal geroeide Amerikaanse parachutisten van het 504de Regiment van de 82e Airborne-divisie had in de direkte omgeving van Groenestraat en Oosterhoutse dijk posities ingenomen. Zij waren in afwachting van de komst van de 43e Wessex Divisie die vanuit Belgie onderweg was naar Nijmegen in de hoop door te kunnen stoten door de drassige polder om hun Engelse collega’s van de 1st Airborne bij de Arnhemse Rijnbrug te ontzetten. Onder hen bevond zich John. R.Towle geboren in Ohio op 19/10/1924, zoon van William J.Towle en Mary Simpkins Towle. Hij was ingedeeld bij de Charley-compagnie waar hij een gedegen parainfanterie opleiding had ondergaan en verder gespecialiseerd als bazooka schutter. Op deze donderdag versterkten de Duitsers het defensiescherm dat zij in de nacht na de Amerikaanse oversteek over de Waal hadden aangebracht. Het grootste deel van Oosterhout was door hun bezet. Op deze dag voerden de Duitsers een tiental tanks aan die via Stationsstraat, Peperstraat en Dorpsstraat oprukten naar de Waal. Voordat zij deze bereikten kwam het tot een treffen met de Welsh tanks van de Britten, waarna beide partijen zich terugtrokken. In de late namiddag echter zonden de Duitsers wederom 5 tanks naar voren om hun eerder vastgelopen poging om de geallieerden de pas af te snijden kracht bij te zetten. Op en achter de dijk had het geluid van de naderende rammelende tanks de Amerikaanse parachutisten niet onberoerd gelaten. Als dit Duitse tanks waren zou het er zeer bedenkelijk uitzien voor de ingegraven Charley-compagnie, die niet eens over anti-tank geschut van het lichtste kaliber beschikte.

Het brullende geluid van motoren en rupsvoertuigen zwol aan tot plotseling de vrees waarheid werd: Twee Duitse Mark IV tanks en een halfrupsvoertuig rezen achter de dijk omhoog en maakten aanstalten om onder begeleiding van een honderdtal infanteristen de strijd met de Amerikanen aan te binden.

Op het moment dat de zware monsters de dijk opdraaiden kwam John Towle als tengere, donkerharige para in actie. Met zijn lanceerpijp verliet hij moedig op eigen initiatief de dekking van zijn schuttersput en sloop de zware monsters tegemoet. Een eveneens 19 jarige James volgde hem met een kleine voorraad raketten.

Ofschoon John hevig beschoten werd, telkens wanneer hij boven op de dijk de tanks onder vuur nam, slaagde hij erin een aantal treffers te plaatsen. En wat niemandvoor mogelijk had gehouden deed John Towle: hij joeg de tanks naar het dorp terug!

Na dit succes vuurde John nog een raket af op een huis vanwaar veel tegenvuur kwam. Hij trof doel, want later stelde men vast dat er zich negen gesneuvelden in dat huis bevonden. Vervolgens zocht hij het halfrupsvoertuig op om deze buiten gevecht te stellen. Zover kwam het niet, in knielende houding terwijl hij zijn lanceerbuis richtte explodeerde een mortiergranaast pal naast hem. Hij stierf aan de opgelopen verwondingen met zijn verwrongen bazooka in de hand. Met deze daad had John de levens van velen en bovendien de positie van de hele compagnie bij Oosterhout gered. Voor deze heldhaftige en onzelfzuchtige daad is hem postuum de Congressional Medal of Honor, de hoogste Amsrikaanse onderscheiding verleend.

In mei 1945 ontvingen zijn ouders in Fort Knox deze onderscheiding. John liet een broer Thomas) en twee zussen (Edith en Joanne) achter.

Geraadpleegde bronnen

Als sterren aan de hemel (Norbert A.de Groot)
Cleveland history (USA)
Corridor naar de Rijn (Hen Bollen) en archief 1st Airborne museum Oosterbeek

Geheel weergegeven door Eef W.M. Leenders

Uitgebreid verslag van de Slag om Oosterhout: klik hier!

🇳🇱 🇺🇸