Luchtoorlog boven de Betuwe

In de Betuwe zijn tal van vliegtuigcrashes en noodlandingen bekend en geregistreerd. Maar de vermoedens zijn dat er ook nog meerderen niet geregistreerd zijn. Het kan zijn dat deze wel bekend onder de bevolking. Dit vernemen wij dan ook graag van u. De reden waarom er zo vele vliegtuigen in de Betuwe zijn neergestort heeft met name te maken met het feit dat de Betuwe onder de aanvliegroutes ligt. Veelal via de Schelde kwamen de vliegtuigen vanuit Engeland ons land binnen en volgden de grote rivieren richting onder andere de industrieën in het Ruhrgebied. Daarbij kwam dat er veel Flak afweergeschut stond in onze omgeving en zich oa bij Deelen en Venlo Duitse vliegveld bevonden met Duitse Jagdvliegtuigen die voor veel verliezen bij de geallieerden zorgden. In diverse dagboeken en verslagen worden meerdere luchtgevechten en gevolgen omschreven. In naslagwerk en diverse sites is terug te vinden wie de manschappen van de vliegtuigen waren, wat er met hen is gebeurd, waar de vliegtuigen gestationeerd waren etc etc.

Hieronder een samenvatting van het verloop van de luchtoorlog van 1939 tot en met 1945. Deze gegevens zijn afkomstig van de Studiegroep Luchtoorlog (SGLO) Deze organisatie heeft een database met alle geregistreerde vliegtuigverliezen en wat er bij hoort. Ook voor de Betuwe is hier veel op terug te vinden. In deze samenvatting is in grote lijnen op te maken wat de doelen van de vluchten op dat moment waren en wat in hoofdlijnen de hierbij gebruikte toestellen waren.

Info en bron: www.studiegroepluchtoorlog.nl

🇳🇱 🇺🇸