Het verhaal van de Betuwe

In september 2019 is het 75 jaar geleden dat operatie Market Garden heeft plaatsgevonden.Een operatie die een aanzet moest zijn tot het vernietigen van het Nazisme dat onze bevrijding als gevolg zou hebben. Maar de operatie liep uit op een fiasco. Grote verliezen werden geleden, veel levens zijn opgeofferd met voor de Betuwe een lange periode van ellende als resultaat. Want de Overbetuwe werd dan weliswaar bevrijd, van feest was geen sprake. Maar liefst 198 dagen is er in en om ons gebied gestreden, verdedigd en aangevallen. Met gebeurtenissen en situaties die nog jaren zijn blijven nadreunen en zelfs nu nog onder de mensen voelbaar zijn. Dit jaar gaan er in diverse provincies activiteiten plaats vinden in het kader van 75 jaar na Market Garden en uiteindelijk de viering van 75 jaar bevrijding in 2020. Ook in de Betuwe zijn er initiatieven. Met in oktober THE ISLAND 44-45 als hoogtepunt. Dit gaat plaatsvinden op een wel hele mooie locatie en heel dichtbij. Het wordt een groots evenement verspreid over meerdere dagen waarbij een grote verscheidenheid aan activiteiten gaat plaatsvinden. Zowel het militaire- als het burgerleven in die tijd krijgen de aandacht en de belangrijkste gebeurtenissen worden hierbij aangehaald. Denk hierbij aan de evacuaties, de onderwaterzetting, het oorlogsgeweld, de luchtoorlog, het verzet, de wederopbouw. Een evenement met aandacht voor herdenken, beseffen en beleven waarbij respect en educatie zeer belangrijk zijn. Het evenement gaat plaatsvinden op en nabij Landgoed Schoonderlogt. Een bijzondere locatie dat wereldberoemd is, mede dankzij de tv serie Band of Brothers. Op dit landgoed bevond zich die tijd een hoofdkwartier en het verblijf van vele manschappen. Een beroemde scene uit de serie is hier dan ook opgenomen. Op het landgoed wordt een groot leger kamp opgebouwd. Honderden re-enactors komen zowel het militaire als het burgerleven uit die periode uitbeelden. Er komen vele voertuigen, origineel oorlogsmaterieel een diverse displays waarin de acteurs het leven van toen laten zien. Er komen wapendemonstraties, een hospitaal, er komen priesters, radioposten, een exercitieterrein, kanonnen en tanks, mensen van het verzet en ondergrondse, de evacuatie wordt uitgebeeld en nog veel meer. Er komen educatiedagen voor de basisscholen en een groot museum met echte museumstukken uit die periode, waarin het verhaal van de Betuwe middels vele displays wordt uitgebeeld. Voor het publiek is er veel, heel veel te zien en te beleven. Het wordt een voor Gelderland uniek groot evenement. Er komen parachutisten droppingen en als hoogtepunt wordt een bijzonder monument onthuld. Verder worden in de regio de meest bijzondere locaties onder de aandacht gebracht en worden rondritten georganiseerd langs tal van deze locaties. Op enkele historische locaties worden de gebeurtenissen van toen uitgebeeld in zogenaamde Mockbattles. De re-enactors gaan zo origineel en identiek mogelijk de oorlogshandeling van toen naspelen. Verder wordt er alle avonden in de centrale tent een programma georganiseerd zoals lezingen, voorstellingen, muziekavonden en bijeenkomsten met toegesneden thema’s en er komt een speciale ruimte waarin de vele in de Betuwe gesneuvelde militairen en burgers worden herdacht. Kinderen kunnen hier een aandenken maken en een bericht achterlaten ter nagedachtenis aan hen die vielen.
Er is contact met meerdere veteranen. Mannen die destijds hier gestreden hebben. Alle hulplijnen worden ingezet om hen hierheen te krijgen. Ondersteuning hierbij is welkom, zeer welkom om dit te kunnen realiseren. We willen onze bevrijders hiermee nog één maal de kans bieden om samen onze vrijheid te vieren en te herdenken van wat zij voor ons hebben gedaan. Wij willen hen nog één keer bedanken voor de vrijheid waar wij tot op de dag van vandaag in kunnen leven.
Dat wij nooit mogen vergeten.

🇳🇱 🇺🇸