Laatste oorlogsjaar in de Over-Betuwe

Bijeenkomst ter herdenking van 70 jaar Market Garden Grote Kerk Elst, 16 oktober 2014

Verslag door Betuws Oorlogs Informatie Centrum (BOIC)

Operatie Market Garden maar vooral de mislukking daarvan heeft enorme gevolgen gehad voor de Betuwe en haar bevolking. Het Betuws Oorlogs Informatie Centrum (BOIC) is daar volledig aan gewijd.

In het kader van de herdenkingen van 70 jaar Market Garden hebben de Historische kringen uit Midden-Betuwe, Oosterhout, Driel, Elden en Elst op 16 oktober 2014 in de Grote Kerk in Elst een herdenkingsbijeenkomt gehouden. De leden van Betuws Oorlogs Informatie Centrum (BOIC) bezochten deze bijeenkomst.

In de kerk stonden enkele panelen met foto’s uit de oorlogse periode, bijeengebracht door de Historische Kringen.

De avond werd muzikaal omlijst door het Non Kozakkenkoor uit Lent, met solo-zang door zangeres Elke Roumaat. Zij brachten gezamenlijk de kerk in de stemming door liederen te zingen uit de periode van voor en uit de oorlog. Liederen die een sterke associatie hebben met de Tweede Wereldoorlog zoals Vera Lynn’s “We’ll meet again” en “Land of Hope and Glory”.

De avond werd inhoudelijk geopend door een korte inleiding over Market Garden en het effect op de Betuwe door Freddie Coenders, cultuurhistoricus uit Driel. Hij is bekend vanuit zijn onderzoek naar de rol van de Polen rondom de “Slag om Arnhem”, een rol die zich dus in het Betuwse Driel afspeelde, maar Freddie gaf zicht op het grotere geheel waarin de Betuwe, zoals bekend, een grote en “lijdende” rol speelde.

Om vooral de grote gevolgen voor de burgerbevolking duidelijk te maken vertelde Frits Witjes daarna het indrukwekkende verhaal over het grote verlies dat zijn familie heeft gekend in de dagen van Market Garden. Een verlies waarbij er tot op de dag van vandaag nog altijd geen duidelijkheid is.

De rest van de avond werd ingevuld door een serie persoonlijke verhalen van de Betuwse inwoners de heren Viergever, De Regt, Stunnenberg.

Afgesloten werd met unieke filmbeelden van terugkerende evacués in Arnhem en de Betuwe.

Ondanks problemen met de geluidsinstallatie was de volle kerk tot aan het einde geboeid door wat zich hier in het najaar van 1944 tot en met het voorjaar van 1945 heeft afgespeeld.

Een belangrijk moment in de vele herdenkingen rondom Operatie Market Garden en de nog komende herdenkingen in 2014 en 2015, met name omdat deze herdenking zich vooral richtte op de burgers in de Betuwe.

🇳🇱 🇺🇸